INFO õppetöö korraldusest Paikuse Kooli Huvihariduskeskuses

26. aprillist on lubatud välitingimustes tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas. 

Alates 3. maist tohib siseruumis tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud. 

Kõikide gruppide õpetajad annavad tundide toimumisajast, -kohast ja viisist teada  e-kooli kaudu.