ÕPPEKORRALDUS alates 11. jaanuar 2021

Lähtuvalt valitsuse otsusest alustame huvihariduskeskuses kontakttundidega esmaspäevast, 11. jaanuarist vastavalt tunniplaanile. Arvestame kehtivate piirangutega:                     

– sisetingimustes tohib tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh juhendaja)  

– tegevusi läbi viies arvestame, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega 

– tagame desinfitseerimisvahendite olemasolu ja maskid neile, kes vanemad kui 12 aastat. 

Turvalisuse tagamiseks palume, et õpilane tuleks keskusesse võimalikult täpselt tunni alguse ajaks ja oleks terve. 

kriis.ee