Disaini ja tehnoloogia õpe on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud käelisest tegevusest, esemete valmistamistehnoloogiate tundmaõppimisest ja  kes väärtustavad  traditsioonilisi käsitöötehnoloogiaid, keskkonnasäästlikkust ning kaasaegset tootedisaini.