Solistiõppe huvialal arendame lisaks vokaalsetele võimetele ka üldist musikaalsust, treenime mälu ja kasvatame esinemis- ja eneseväljendusjulgust. Viimistletud esitused saavad toodud publiku ette nii kooliüritustel kui ka lauluvõistlustel. Solistiõppes toimub töö väikestes rühmades (4 – 7 õpilast).