Erinevate rakenduste abil (GarageBand ja Auxy) saab nutiseadmetes mängida erinevaid pille otse või komponeerida instrumentidest muusikapalasid, kusjuures noodi tundmine pole vajalik. Selline huviala sobib noortele, kes on huvitatud muusikast, kuid mitte instrumendil mängimise valdamisest. Läbi muusika loomise arendame noortes loovust ja nutiseadmete kasutusoskust.

Lisaks kitarrimängu baasoskustele õpitakse erinevate rakenduste abil (GarageBand ja Auxy) nutiseadmetes mängima erinevaid pille otse või komponeerides instrumentidest muusikapalasid, kusjuures noodi tundmine pole vajalik. Noored saavad proovida bändi tegemist. Läbi muusika loomise arendame noortes loovust ja nutiseadmete kasutusoskust.