Õpitakse tundma foto-, heli- ja videotöötluseks ja multimeediumite edastamiseks kasutatavaid vahendeid. Luuakse lihtsaid erinevate teemadega filmiklippe.