Kunsti kaudu on võimalik paremini õppida tundma iseennast ja ümbritsevat maailma. Kunst aitab nähtavaks muuta mõtteid ja väljendada tundeid. Õppisin kunstiõpetajaks, et julgustada õpilasi nägema mitmeid võimalusi, katsetama ja leidma isikupäraseid lahendusi. Erinevad teemad, tehnikad ja stiilid, mida katsetame,  aitavad avastada uusi vaatenurki ja mitmekesistada väljendusvahendeid. 

Pean oluliseks, et õpilastel säiliks soov ja julgus proovida ning püsiks rõõm tegutsemisest.

Marju Rajasalu