Õppisin Tartu Ülikoolis matemaatikat ja olen seal pikaaegselt õpetanud üliõpilastele matemaatika põhikursusi ning tegelenud ka matemaatikaõpetajate väljaõppega. Viimased kümme aastat olen lisaks juhendanud erinevaid lasteaia ja põhikooli õpilastele suunatud matemaatika ja robootika huviringe.

Täna olen Paikuse Kooli matemaatika ja robootika õpetaja ning samal ajal töötan ka ettevõttes Milrem Robotics, kus minu juhtida on mehitamata maismaasõidukite iseliikuvate funktsionaalsuste ja kosmoserobootika arendamistega seotud projektid. Näen oma igapäevatöös kui vajalik ja oluline on meie ühiskonna heaks arendada õpilaste loogika ja robootika teadmisi, kaotamata seejuures loovust, ning tahan selle valdkonnaga tegelemise huvi ja motivatsiooni oma õpilastele edasi anda.

Kristel Mikkor