1. septembril 2007 alustas tööd Paikuse Huvikool, mille motoks sai:

CARPE DIEM – kasuta aega

Kasuta aega oma annete arendamiseks ning uute teadmiste ja oskuste omandamiseks igas vanuses.

01. septembril 2020 alustasime uut õppeaastat Paikuse Kooli koosseisus Huvihariduskeskusena.

Loome Teile võimaluse kodukohas tegeleda loovaladega. Oleme avatud, individuaalsust väärtustav, koostöövalmis ja muutumisvõimeline loovhariduse keskus Paikuse piirkonnas.

Mida paremad tingimused õnnestub luua selleks, et eeldused kujuneksid võimeteks, seda suuremad on väljavaated saada enesekindlaks, ümbritsevast ja endast hoolivaks inimeseks.

Meie põhiväärtusteks on:

– avatus ja koostöövalmidus

Oleme muutustele avatud. Arvestame õpilaste, üksteise ja huvigruppide ettepanekute ja ideedega. Huvitume sellest, mis toimub mujal maailmas. Meil on ühised eesmärgid ja arusaamine neist.

– professionaalsus ja pühendumus

Meie kooli uksest astub sisse õnnelik ja rõõmus õpetaja, kes loob õppimiseks turvalise ja hea keskkonna. Siin annab nii õpetaja kui õpilane oma töödes ja tegemistes endast parima. Võtame koos vastutuse õppimise ja õpetamise eest. Nulltolerants igasuguse vägivalla vastu.

– loovus ja isikupärasus

Tunnustame julgust olla isikupärane. Tahame arvestada igaühe otsustamis- ja tegutsemisruumiga.

Paikuse Huvihariduskeskus PAI – Palju Andekaid Inimesi!