Millal algab huviringide tegevus?
Huviringide tegevus algab uue õppeaasta alguses vastavalt kooli poolt kehtestatud ajakavale. Huviringide töö algusest teavitatakse kooli ja huvihariduskeskuse kodulehel.

Kas laps saab huviringiga liituda õppeaasta keskel?
Jah, lapsel on võimalik huviringiga liituda ka õppeaasta keskel, kui selleks on vabu kohti ning juhendaja võimaldab uute õpilaste vastuvõtmist

Kuidas toimub huviringidesse registreerimine?
Õpilane võetakse kooli vastu lapsevanema või seadusliku esindaja esitatud taotluse alusel Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO keskkonnas, kui õpilane vastab antud huviala vastuvõtmise eeltingimustele ning soovitud huviala grupis on vaba koht.

Kust saan info huviringi toimumiskoha kohta? Millises ruumis toimub minu lapse huviring?
Infot huviringi toimumiskoha kohta saab kooli või huvihariduskeskuse kodulehelt, kus on välja toodud ka ruumi asukoht.

Kas minu laps saab huviringist osa võtta, kui ta õpib teises koolis?
See võib sõltuda konkreetsest huviringist.
Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta

Kas huviringid on tasulised?
Paikuse Kooli huviringid on kooli õpilastele tasuta.
Paikuse Kooli huvihariduskeskuses õppimine on tasuline. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab linnavalitsus.

Kas huviringi on võimalik õppeaasta jooksul vahetada?
Huviringi saab õppeaasta jooksul vahetada, kui selleks on vabu kohti ning juhendaja lubab vahetust.

Kuidas saan lapsevanemana tagasisidet lapse tegevuste ja arengu kohta huviringis?
Tagasisidet lapse tegevuste ja arengu kohta annab huviringi juhendaja. Juhendaja poolt antav sõnaline hinnang sisestatakse õppeaasta lõpus e-kooli platvormi.

Kas ja millal pannakse huviringides hindeid?
Huviringides ei panda hindeid.
Erandiks on Huvihariduskeskuse Kunsti huviala põhiõpe: https://paikusepai.paikusehuvikool.eu/wp-content/uploads/Kunsti-huviala-P%C3%95-hindamise-kord.pdf

Kas huviringid toimuvad, kui on koolivaheaeg?
Huviringid koolivaheajal ei toimu.

Kui laps haigestub ja puudub huviringist, kas kuutasu peab endiselt maksma täiel määral? Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest huvitundides. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni.

Kas huviringi eest saab tasuda mitme kuu eest korraga?
Õppetasu maksmine toimub Arno keskkonnas igakuiselt saadetud arvete alusel.

Kuidas toimub lepingu lõpetamine?
Leping lõpetatakse, kui õpilase lapsevanem või seaduslik esindaja esitab Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO huvikooli rühmast lahkumise taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri huvikoolist lahkumist.

Kust saan infot laagrite kohta?
Laagrite kohta saab infot kooli või huvihariduskeskuse kodulehelt, samuti võidakse saata infot laagrite kohta e-kirjade või muude teavituskampaaniate kaudu.

Mis vahe on kooli huviringil ja huvihariduskeskuse huviringil?
Kooli huviringid lähtuvad kooli eripärast ja traditsioonidest (näiteks maleõpetus, koorilaul, rahvatants). Kooli huviringides osalemine on tasuta.
Huvihariduskeskuse huviringid on avatumad ning pakuvad mitmekülgset huviharidust, mis on suunatud erinevatele vanuserühmadele ja huvidele. Osalemine huvihariduskeskuse huviringides on tasuline.


Mobiili veebis


Android