Tantsuline eneseväljendus on huvitund, kus mänguliselt kasutatakse tantsukunsti ja jooga meetodeid, arendatakse rütmitunnetust, rühti, koordinatsiooni, tähelepanu- ja keskendumisvõimet ning antakse arusaam muusika-liikumise seostest eneseväljenduse vahendina.  

Õpetaja eesmärgid: 

– aidata kaasa lapse enesekindluse ja positiivse minapildi kujunemisele 

– arendada lapse meeskonnatöö oskusi, austust iseenda ja teiste vastu 

– kujundada loovat mõtlemist 

Huviringi kuutasu 14.50

Registreerimine toimub siit