Inglise keele õpe on  mõeldud esimese klassi õpilastele, kes tunnevad huvi inglise keele vastu ning soovivad saada algteadmisi nimetatud keeles. Tegemist on suulise kursusega, kus õppimine toimub läbi mängulise tegevuse. Tundides tegeleme põhisõnavara omandamisega ning viisakusväljenditega. Õppetegevuses kasutatakse  ka teemadega seotud laule ning muusikat.