Sellel huvialal õppivad noored omandavad esmased pädevused helitehnoloogia alastest teadmistest. Läbi helitehnoloogiliste teadmiste arendame noortes loovust ja nutiseadmete kasutusoskust, koostööd. Omandatu toetab noorte üleminekut tööellu eelprofessionaalse õppena.