Draama- ja loovuse tund on eeskätt iseenda tundmaõppimiseks. Uurime, kuidas jagada ja rakendada oma ideid selgesõnaliselt, julgelt ning iseendale omaselt.

Õppeprotsessi osadeks on improvisatsiooniülesanded, teatri- ja meeskonnamängud, erinevate etenduskunstide žanritega tutvumine, tunnitegevuste mõtestamine ning analüüsimine, õuetunnid, huvikooli talvise ja kevadise peo lavastamine.

PS! Esinemisjulgus pole kohustuslik, kui soovid meiega ühineda.