Loovuse arendamine vabavaraliste veebipõhiste programmide abil ning teeme tutvust programmeerimisega. Kujundame õpilastes teadmist, et arvuti ei ole ainult mängimiseks ja info leidmiseks, vaid arvuti abil saab ka midagi luua.