Toetame lasteaias toimuvat õppetegevust ja laste vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis ja kujundame lastes positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil. Õppetöö aluseks on alushariduse raamõppekava.