Toetame lasteaias toimuvat õppetegevust ja laste vaimset ja sotsiaalset arengut edukaks toimetulekuks koolis ja kujundame lastes positiivset suhtumist teadmiste omandamisse arvuti abil.