Kannan oma elus mitmeid rolle.

Esmajärjekorras olen ma ühe armsa perekonna pereema.

Töötan kahes minu jaoks võrdselt olulisel töökohal. Olen Paikuse Kooli eriklassi õpetaja ja klassijuhataja ning Paikuse Huvihariduskeskuse PAI maalieriala põhiõppe ja ettevalmistusõppe juhendaja.

Minu huvialadeks on maalimine, lugemine ja sulgpall.

Annika Oltre